pantà del Sitjar

Pantà situat sobre el curs baix del Millars.

El cap es troba en la zona muntanyenca del N del terme d’Onda (Plana Baixa), i la cua arriba fins al poble de Ribesalbes. La resclosa té una alçada de 48,5 m. La capacitat màxima d’embassament és de 52 milions de m3, però normalment no en supera la meitat. Fou construït a la fi dels anys cinquanta, amb la finalitat de regular el curs baix del Millars i de complementar els regadius de la Plana. Afecta una superfície regable de 10 000 ha.