panteó

m
Arquitectura

El Panteó de París

© B. Llebaria

Església o edifici que conté les tombes dels homes il·lustres o dels sobirans d’un país.

Així, l’abadia de Westminster a Anglaterra, el Panteó de Roma i la basílica de la Santa Croce de Florència, a Itàlia, el Panteó de París (on reposen, entre altres, Voltaire, Rousseau, V.Hugo, Zola, Jaurès, etc) a França, Ripoll i Poblet als Països Catalans, etc.