Panteó de Roma

El Panteó de Roma

a_wilson (CC BY-NC-ND 2.0)

Temple antic de Roma —dit popularment la Rotonda— construït per Agripa al camp de Mart.

Destruït per un incendi (80 dC), restaurat per Domicià i novament abatut (110 dC), fou reedificat per Adrià, Septimi Sever i Caracal·la. Església cristiana, consagrada (609) a la Mare de Déu i els màrtirs (Sancta Maria ad Martyres), sofrí després diverses innovacions que no n'afectaren, però, l’estructura ni la forma. De planta circular, precedit d’un pòrtic amb columnes, l’edifici és coronat per una cúpula gegantina (que data del temps d’Adrià) amb un ull central de 9 m de diàmetre. Capella palatina del regne d’Itàlia, conserva les despulles mortals de Rafael i d’altres artistes i també les de diversos sobirans d’Itàlia.