Paolo Veneziano

(Venècia, segle XIV — Venècia, segle XIV)

Pintor italià.

Es formà dins la tradició bizantina i fou a Venècia un dels principals representants d’aquesta tendència davant la influència de l’obra de Giotto a Pàdua. És autor de la Coronació de la Mare de Déu (la versió del 1324 a la National Gallery de Washington i la del 1538 a la col·lecció Frick de Nova York), de la Dormició de la Mare de Déu (Museo Civico, Vicenza).