Pappus d’Alexandria

Pappos

(?, aprox. segle III — ?, aprox. segle III)

Matemàtic grec.

És autor d’una Col·lecció matemàtica en vuit volums, d’un gran valor, tant per la immensa documentació aportada com per l’extensa recopilació que suposa dels treballs anteriors d’altres matemàtics. Enuncià, a més, alguns teoremes geomètrics propis, com el teorema del centroide (teoremes de Guldin) i el teorema de l’hexàgon.