paraboloide de revolució

m
Matemàtiques

Paraboloide que és generat per una paràbola que gira entorn del seu eix de simetria.

Si p és el paràmetre de la paràbola i l’eix de rotació és l’eix OZ, l’equació és: x2/p + y2/p = 2z.