paracronisme

m
Cronologia

Error de cronologia que consisteix a suposar esdevingut un fet en una època posterior al temps en què realment s’esdevingué.