parador

m

Hostal on s’aturaven a menjar i a dormir els traginers, etc.