parafina

f
Química

Sòlid translúcid blanc amb consistència cerosa, inodor i insípid, constituït principalment per una barreja d’hidrocarburs saturats.

És soluble en benzè, ligroïna, cloroform i disulfur de carboni, i insoluble en l’aigua. Té una densitat entorn de 0,9 i es fon a 40-70°C. Hom l’obté de la destil·lació del petroli. Les seves propietats (inèrcia química, no-toxicitat, poder hidrofòbic, resistivitat elèctrica, capacitat lubrificant, etc) justifiquen la seva aplicació en la manufactura de ceres, paper parafinat, llumins, discs fonogràfics i diverses ceres protectores. És emprat també com a aïllant elèctric, impermeabilitzant, en medicina i perfumeria i com a agent preservador d’un gran nombre de substàncies. En microscòpia és usat per a fer de substància de suport que envolta els talls histològics fets pel micròtom i donant-los consistència malgrat que siguin seccions molt fines.