Paraíba

Estat del Brasil centreoriental.

La capital és Joao Pessoa. Limitat al N amb Rio Grande do Norte, a l’E amb l’oceà Atlàntic, al S amb Pernambuco i a l’W amb Ceará. Té terrenys molt trencats i muntanyosos a la zona oest (forma part de l’escut brasiler) i a la part est forma una plana fins a la mar. Regió molt àrida a la part interior (279 mm de pluja anuals contra els 1 500 mm a la costa). Les temperatures són càlides. La vegetació és de bosc, de sabana o d’espinar, segons el clima. Agricultura intensiva: cotó, canya de sucre, cereals, cafè, coco i tabac. Petita indústria relacionada amb l’agricultura: sucre, teixits.