paralipsi

f
Retòrica

Figura amb què hom diu una cosa tot declarant que no en vol parlar.