paralla

f
Transports

Conjunt dels taulons del folre inferior, immediats a la quilla.