paral·laxi

f
Fotografia

Diferència que existeix entre la imatge observada en el visor i l’enregistrada a l’objectiu.

Aquesta diferència és deguda al fet que ambdós elements no són situats en el mateix eix òptic, i la paral·laxi és més gran com més a prop és l’objecte de la cambra fotogràfica. Els visors d’algunes cambres modernes són proveïts de corrector de paral·laxi.