páramo
*

m
Geobotànica

Tipus de vegetació pròpia dels altiplans dels Andes septentrionals, entre 3.000 i 4.500 m d’altitud, per damunt de l’estatge del bosc.

És caracteritzat per l’absència d’arbres i per l’abundància de gramínies i també de mates. Hi tenen importància les compostes del gènere Espeletia, estipitades i de fulles en roseta apical.