Paramount Pictures

Empresa nord-americana dedicada a la producció, distribució i exhibició cinematogràfica, el símbol de la qual és el cim d’una muntanya.

El 1912, Adolph Zukor, posseïdor d’una cadena de sales d’exhibició, fundà la Famous Players Film Company, més endavant fusionada amb la Jesse Lasky Feature Play Company i amb la companyia d’exhibició i distribució Paramount Pictures Corporation. Acollí diversos directors europeus (Ernst Lubitsch, Joseph von Sternberg, Rouben Mamoulian, Billy Wilder) que li atorgaren una imatge de luxe i sofisticació. Tingué en nòmina actors com Rodolfo Valentino, Gloria Swanson, Mae West, els germans Marx, Gary Cooper, Charlton Heston, Kirk Douglas i Jerry Lewis, i directors com Cecil B.de Mille, George Stevens, William Wyler i Alfred Hitchcock. Com altres companyies, a partir del 1948 es veié afectada per les lleis contra el monopoli que l’obligaren a desfer-se de la seva cadena de sales d’exhibició. Després de travessar una època de crisi als anys seixanta, ressorgí amb força amb èxits com The Godfather (1972), Saturday Night Fever (1977), Grease (1978) i Raiders of the Lost Ark (1981).