parapsicologia

parapsicología (es), parapsychology (en)
f
Psicologia

Branca de la psicologia que estudia, entre altres, els fenòmens dits de percepció extrasensorial, consistents en processos psíquics que no es poden comprendre a partir dels processos sensorials ordinaris.

Objecte preferent de la parapsicologia és, doncs, el conjunt de fenòmens que hom anomena metapsíquics (metapsíquica), així com la telepatia i la clarividència (clarivident 2). Entre els qui (més enllà de possibles enganys, que no ha deixat d’haver-n'hi sovint) han estudiat científicament aquests fenòmens cal esmentar l’italià E.Servadio, l’anglès L.T. Bendit i els nord-americans J.B.Rhine i J.G.Pratt. Tanmateix, hom no sap encara explicar satisfactòriament els processos que aquests fenòmens comporten.