parasitologia

parasitología (es), parasitology (en)
f
Biologia
Medicina

Part de la biologia que tracta dels paràsits de tota mena i de llur relació amb l’hoste, bé que a la pràctica es limita als protozous, als helmints i als ectoparàsits, deixant de banda els altres microorganismes malgrat que siguin considerats paràsits per definició.

Alguns autors hi inclouen també els fongs paràsits.