parc d’atraccions

m

Espai delimitat i en la seva major part a l’aire lliure que conté instruments, atraccions de fira o instal·lacions diverses per a la diversió dels visitants.