Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona

PRBB (sigla)

Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona

©

Conjunt integrat d’instal·lacions i centres dedicats a la recerca biomèdica amb seu a Barcelona.

Inaugurat el maig de 2006, en són copartícips l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra. Inclou i col·labora estretament amb l’Hospital del Mar, l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica (IMIM), el Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra (CEXS-UPF), el Centre de Regulació Genòmica (CRG), el Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB), el Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) i l’Institut d’Alta Tecnologia (IAT). La tasca del PRBB s’articula en sis grans àrees: informàtica biomèdica i biologia de sistemes, regulació gènica i epigenètica, biologia cel·lular i del desenvolupament, farmacologia i patofisiologia clínica, genètica humana i biologia de l’evolució i epidemiologia i salut pública. Disposa d’empreses depenents de les institucions copartícips (qGenonmics, Chemotargets, Science and Innovation Management Studies) i acull el Centre d’Imatge en Psiquiatria (CIP), en col·laboració amb la multinacional farmacèutica GlaxoSmithKline. L’edifici, de forma elíptica, és un projecte dels arquitectes Manel Brullet i Albert de Pineda i ocupa un terreny contigu a l’Hospital del Mar i proper a l’Hotel Arts de la Vila Olímpica de 9 000 m 2 i disposa d’una superfície total construïda de més de 55 000 2 .