parc del Foix

Espai natural situat al Penedès.

Té una superfície de 2 900 ha. L’interès d’aquest se centra en el pantà del Foix, al voltant del qual es conserven zones de vegetació de ribera (freixes, àlbers i tamarius) i canyissars, i una rica fauna associada, amb més de 150 espècies catalogades d’ocells, rèptils i amfibis. El parc té també un interessant patrimoni historicocultural (castells de Castellet i de Penyafort). Forma part de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.