pare conciliar

m
Cristianisme

Cadascun dels participants en un concili amb vot deliberatiu.