parell

m
Agronomia

Conjunt de dos bous, dos muls, o d’altres dues bèsties semblants, junyides per a treballar, especialment amb l’arada, o per a tirar un carro.