parell

m

Conjunt format per dos conductors, aïllats i enrotllats helicoïdalment entre ells, destinat a constituir un circuit telefònic.

Normalment hom agrupa un nombre variable de parells dins una coberta comuna a fi de constituir un cable telefònic.