parell

m

Conjunt de dues coses, persones o animals, de la mateixa espècie.