parell

m

Conjunt de dues coses de la mateixa espècie, especialment si estan destinades a anar juntes.