parell de nombres primers bessons

doblet de nombre primers bessons
m
Matemàtiques

Parell (p,q) de nombres primers, en el qual q=p+2, p ex (5,7), (17,19).

Hom desconeix si llur nombre total és finit, però si sabem que la sèrie

, on p recorre els nombres primers bessons, és convergent (teorema de Brun).