parell termoelèctric

m
Electrònica i informàtica

Dispositiu format per un parell de conductors diferents units per un extrem i basat en l’efecte termoelèctric o efecte Seebeck.

Els parells termoelèctrics tenen diverses aplicacions, les més importants de les quals són la pirometria i la pila termoelèctrica. També són utilitzats en alguns tipus d’amperímetres per a corrent altern.