parentiu

parentesco (es), relationship (en)
m
Dret
Dret civil

fototeca.cat

©

Vincle existent entre parents, per consanguinitat, afinitat o adopció.

Normalment es refereix només al parentiu per consanguinitat. La proximitat del parentiu és mesurada pel nombre de generacions; cada generació forma un grau , i una sèrie de graus forma la línia , que és directa quan és formada per persones que descendeixen les unes de les altres, i col·lateral quan és formada per persones que no descendeixen les unes de les altres, però tenen un tronc comú. La línia directa ascendent uneix les persones a aquelles de les quals descendeixen, i la descendent uneix la persona amb aquelles que descendeixen d’ella. En les línies hom compta tants graus com generacions o com persones, descomptant la del progenitor. En la línia recta es puja únicament fins al tronc: així, el fill dista del pare un grau, dos de l’avi i tres del besavi. En la línia collateral es puja fins al tronc comú i després es baixa fins a la persona que interessa. Per això, el germà dista dos graus del germà, tres de l’oncle (germà del seu pare o la seva mare), quatre del cosí germà, i així successivament. El parentiu és el fonament de la successió legítima o intestada. El parent més pròxim exclou de l’herència el més llunyà, llevat el dret de representació, que la llei reconeix als descendents del premort; els parents que es troben en el mateix grau hereten per parts iguals.