paret

pared (es), wall (en)
f
Construcció i obres públiques

Obra de fàbrica relativament ampla i de gruixos diversos, alçada a plom fins a certa alçària, que serveix per a tancar un espai de terreny, per a formar les cares laterals d’una casa, d’una cambra, etc, per a sostenir la coberta d’una construcció, etc.