Paris

Carrer de Paris

Cyril Fluck (CC BY 2.0)

Localitat de l’estat de Texas (EUA).