parnassià
| parnassiana

f
m
adj

Dit dels poetes o de l’escola literària del Parnasse.