parodontitis

f

Inflamació dels teixits que envolten una dent.