Parres

Municipi de la comunitat autònoma d’Astúries, situat a la confluència dels rius Sella i Piloña.

El nucli del terme és Arriondas. Els recursos econòmics provenen principalment del sector primari: agricultura, ramaderia, pesca i explotació forestal. La indústria predominant és l’alimentària.