parsec

m
Astronomia

Representació (no a escala) d’un parsec

© Fototeca.cat

Distància a la qual és situat un punt tal que les dues rectes que uneixen el punt amb els dos extrems del semieix de l’òrbita de la Terra formen un angle d’1 segon.

Així doncs, la paral·laxi d’un tal punt és d’1 segon d’arc. El parsec és una unitat de distància emprada en astronomia, i equival a 3,26 anys llum.