Partido Liberal

Partido Liberal-Fusionista

Partit polític de l’Estat espanyol que, durant la Restauració, alternà en el govern del país amb el Partido Conservador.

Nasqué, el 1880, al voltant del grup constitucional de Sagasta, amb el nom de Partido Liberal Fusionista. Ideològicament, no era gaire diferent del partit conservador, tot i que accentuava alguns principis de caràcter liberal i que era menys autoritari en l’exercici del poder. Cánovas cedí el poder a Sagasta l’any 1881 i aquest fou el cap indiscutible del partit fins a la seva mort (1903), malgrat els inevitables fraccionaments (els de Gamazo i López Domínguez, principalment). A la mort de Sagasta es produí una escissió entre els centristes (Romanones, Moret) i els radicals (Canalejas, Montero Ríos, Vega de Armijo). La repressió de la Setmana Tràgica mogué els liberals a fer un front comú, contra els conservadors, amb republicans i socialistes. Finalment, acabà imposant el seu lideratge Canalejas i per un moment semblà que es repetiria el joc Cánovas-Sagasta amb les figures d’Antoni Maura i Canalejas, renovadors de llurs respectius partits. L’assassinat de Canalejas (1912) i les diferències entre Romanones, García Prieto i Santiago Alba afebliren el partit, la decadència del qual era ja molt gran quan es produí la crisi del 1917 i el final del torn efectiu dels partits (liberal i conservador) en el poder.

El Partido Liberal als Països Catalans

Inicialment, al Principat Sagasta aconseguí de reunir algunes personalitats brillants com Pere Bosch i Labrús o Víctor Balaguer i tingué com a principal òrgan de premsa La Crónica de Cataluña. El lliurecanvisme dels governs liberals del 1881 i el 1886 provocà una davallada del Partido Liberal, i, d’altra banda, en implantar-se el sufragi universal (1890), el partit es mantingué gràcies al caciquisme de Comas i Masferrer i al suport econòmic d’Evarist Arnús. Assolí, tanmateix, un extens control sobre les diputacions i en especial a l’alcaldia de Barcelona a través de Rius i Taulet i Josep Collaso. A les Illes, a partir del 1881 aconseguí una gran força basada en el caciquisme electoral d’Antoni Maura i del seu lloctinent Pasqual Ribot. Majoritàriament adscrit al gamazisme, en 1890-1900 el principal òrgan de premsa fou El Liberal Palmesano. La seva força reculà quan Maura passà als conservadors el 1899. En 1912-22, tanmateix, Joan March renovà el partit.