partió

f

Línia divisòria entre dues possessions, dos territoris, etc.