Partit Català Proletari

PCP (sigla)

Grup polític creat per Jaume Compte pel gener del 1934 després que Estat Català-Partit Proletari intentés sense èxit la formació d’un gran partit obrer catalanista.

Romangué molt arrelat al CADCI i, mort Compte en els fets d’octubre del 1934, passà a ésser encapçalat per Pere Aznar i Artur Cussó. El seu òrgan de premsa fou L’Insurgent i tingué uns 500 afiliats. Integrat al Front d’Esquerres de Catalunya, pel juliol del 1936 fou cofundador del PSUC.