Partit Nacionalista Català

Grup polític de caràcter separatista creat el 1932 per un grup escindit d’Esquerra Republicana de Catalunya i un de procedent d’Estat Català.

Els principals dirigents foren, entre d’altres, Francesc M.Masferrer, Josep Casals i Josep M.Xammar. Pel juny del 1936 s’autodissolgué per a reconstruir Estat Català amb part de les joventuts d’ERC i el grup Nosaltres Sols.