Partit Socialista Català

Grup polític creat a Mèxic, el 19 de juliol de 1941.

Es constituí en adoptar aquest nom el Moviment Social d’Emancipació Catalana (MSEC). Estava integrat per antics militants del PSUC, provinents majoritàriament del corrent de l’antiga Unió Socialista de Catalunya, al costat d’altres originaris del grup de “L’Hora” com Miquel Ferrer, del Partit Comunista de Catalunya (Pere Matalonga), del Partit Català Proletari (Pere Aznar) i fins i tot del PSOE (Ramir Ortega). Els seu nucli bàsic important es trobà sobretot a Mèxic i també a Xile, amb Pere Aznar i Dolors Piera, si bé disposà també d’una delegació a la Gran Bretanya. Fou president del partit Felip Barjau, i publicà el “Butlletí del Partit Socialista Català” i, més endavant, “Nova Era”. Hereu ideològic del MSEC, anà precisant cada cop més la seva adhesió als postulats del socialisme democràtic. Finalment, s’adherí al Moviment Socialista de Catalunya (MSC), l’octubre de 1945. Fou el vertebrador a Amèrica del MSC creat a Catalunya. El 1950 desaparegué formalment, però cal dir que els seus membres ja s’havien anat integrant, progressivament, al nou partit.