partitocràcia

f
Política

Influència excessiva dels partits polítics en la vida política d’un estat.