pàrvul
| pàrvula

párvulo -la (es), infant (en)
f
m

Infant, especialment alumne d’un parvulari.