pas de vianants

m
Transports

Indret adequadament indicat d’una carretera, d’un carrer, etc, per on poden travessar els vianants.