Pàtria Nova

Setmanari valencianista dirigit per Marià Ferrandis Agulló que es publicà a València del 6 de març al 7 d’agost de 1915.

De caràcter neosolidari, la seva finalitat era la d’agrupar entorn de la qüestió nacional els diversos sectors del valencianisme, superant les divisions polítiques. Durant una segona època (24 de març a 15 de setembre de 1923) es convertí, en canvi, en portaveu de nuclis valencianistes catalanitzants i prorepublicans. Hi col·laboraren també escriptors socialistes, com Escandell i Buil. Els seus inspiradors principals foren Tomàs i Martí, Pizcueta i Almela i Vives.