patriciat

m
Història

Orde dels patricis o conjunt de tots els qui, a la Roma antiga, constituïen la noblesa.