patruller

m
Transports

Vaixell de guerra de poc tonatge i poca velocitat, armat d’artilleria reduïda, proveït de metralladores antiaèries i de càrregues de profunditat contra els submarins.

És emprat per a la vigilància contra les aeronaus i els submarins i, també, com a escorta de combois. En temps de no-bel·ligerància, els patrullers solen ésser dedicats a tasques de guardacostes.