patulina

f
Química
Farmàcia

Antibiòtic natural que es troba en diferents fongs.

És un sòlid cristal·lí, òpticament inactiu, que es fon a 111°C. És soluble en l’aigua i en els dissolvents orgànics. La seva estructura fou determinada per R.B.Woodward, el qual posteriorment aconseguí de sintetitzar-la per primera vegada. Aquesta molècula ha tingut un interès més aviat teòric des del punt de vista d’elucidació estructural i de síntesi, atès que les seves propietats antibiòtiques van acompanyades d’efectes secundaris poc convenients.