pau de Caltabellotta

pau de Castronuovo

Tractat concertat prop de la població siciliana de Caltabellotta (agost del 1302) entre Carles II de Nàpols i Carles de Valois, d’una banda, i el rei Frederic II de Sicília, de l’altra, sobre la possessió del regne de Sicília.

Frederic II rebia el títol de rei de Trinàcria, amb sobirania sobre l’illa de Sicília; però en morir ell el reialme havia de passar als Anjou. Carles II es comprometia a casar-lo amb la seva filla Elionor, a donar-li 100 000 unces d’or i a procurar-li del papa la investidura del regne de Jerusalem (Xipre). El tractat fou aprovat per Bonifaci VIII el 1303. En no complir-se les darreres condicions, Frederic II féu jurar el seu fill Pere com a successor (1322). Com a resultat de la pau, molts dels almogàvers que havien lluitat a Sicília passaren a l’Imperi Bizantí a les ordres de Roger de Flor.