Pau Gil i Serra

(Barcelona, 30 de desembre de 1816 — París, 30 d’abril de 1896)

Banquer.

Resident a París, el 1892 disposà en el seu testament la construcció a Barcelona de l'Hospital de Sant Pau.