Paul Brousse

(Montpeller, Llenguadoc, 1844 — París, 1912)

Metge i polític.

Membre actiu de la Primera Internacional, fou expulsat de França pels fets de la Comuna (1871) i s’instal·là a Barcelona, on participà en la revolució republicana del 1871 i d’on també fou expulsat. Residí a Suïssa i més tard tornà a França. Repudià la violència i fundà el partit socialista-possibilista (1881). Fou president del consell municipal de París el 1905. Publicà La propriété collective et les services publics (1883).