Paul M. Nurse

(Wembley, Londres, 1949)

Fisiòleg britànic.

Estudià a les universitats de Birmingham i East Anglia, on es doctorà en biologia cel·lular i bioquímica (1973). Ha estat professor de les universitats d’Edimburg i Oxford i actualment és director general de la Imperial Cancer Research Foundation de Londres. Ha investigat els mecanismes moleculars que regulen el cicle cel·lular i la divisió de la cèl·lula, i ha identificat i clonat diversos gens que controlen el cicle cel·lular. Un d’aquests, el gen CDK1 ( cyclin dependent kinase 1), codifica un enzim que actua controlant la duplicació de l’ADN i la seva separació durant la divisió cel·lular, i és l’encarregat de conduir el pas de la cèl·lula a través del cicle cel·lular mitjançant modificacions de tipus químic. El coneixement d’aquests mecanismes permet comprendre el paper de la inestabilitat cromosòmica en el desenvolupament de diversos tipus de càncer. Una de les característiques d’aquest gen és la seva persistència al llarg de l’evolució, ja que sembla que el mateix gen és l’encarregat de controlar el cicle cel·lular en espècies molt allunyades des del punt de vista evolutiu. L’any 1998 rebé, conjuntament amb Leland H.Hartwell, el premi Albert Lasker de recerca mèdica bàsica, i l’any 2001, el premi Nobel de medicina i fisiologia, amb Timothy Hunt i Leland H.Hartwell.